Natuur en gezondheid, het lijkt een logische link. Weinig bedrijven staan echter stil bij het feit dat een gezonde werknemer ook gezond is voor de portemonnee. De productiviteit wordt immers verhoogd, wat de kans op langdurig uitval verkleint.

Onder meer onderzoeken van Agnes van den Berg (oa (‘van buiten word je beter’) en Jolanda Maas (schreef Vitamine G en nu onder andere betrokken bij het Europese onderzoeksproject Phenotype) hebben al overtuigend laten zien dat natuur goed is voor de gezondheid. Ook Danielle Shanahan geeft het belang van een gezonde relatie tussen mens en natuur aan. In How Much Nature Should The Doctor Order? vind je een bondige samenvatting van haar eind april verschenen rapport. Natuur als ultiem recept om gezond te blijven cq worden, het lijkt een utopie, maar sommige artsen wagen zich er al aan. Zo is het collectief Eden Conscious Care met hun ‘integratieve zorg voor gezondheid en vitaliteit’ onlangs gestart met hun eerste praktijkruimte in Amsterdam. Komende maand juli maakt het artsencollectief onder meer gebruik van de KantoorKaravaan voor spreekuren met en behandelingen van cliënten.

Aangezien we een groot deel van onze tijd op de werkvloer doorbrengen zou je zeggen dat je er als bedrijf alles aan doet om het je medewerkers zo makkelijk mogelijk te maken om in een natuurlijke omgeving te werken. Toch zijn kantoren in de meeste gevallen in hoge mate onnatuurlijke omgevingen, al proberen sommige werkgevers er met een groen sausje toch nog wat van te maken (variatie op het thema digitaal haardvuur). Bedrijven als Convertibles springen hier op in door nieuwe soorten workspace te ontwikkelen, soms zelfs compleet met biophilic design en mindfulness.

De KantoorKaravaan houdt het simpel: de gezonde combinatie werken en natuur is nog nooit eerder zo makkelijk geweest. Wij dagen daarom elke werkgever (en werknemer / ZP’er) uit om onze mobiele kantoorfaciliteiten in de natuur uit te komen proberen. Zie locaties voor een plek bij jou in de buurt.

Sustainsville forest

0

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.